Ребуси

Нашите дървени ребуси развиват логическото мислене, комбинаториката и са подходящи както за по-големи деца, така и за техните родители. Те събуждат интереса и любопитството у детето, както и желанието му да се справи със задачата.

Филтри
Цена